tirsdag 17. juli 2012

Tsarens død - Danmarks redning

Tsar Peter III
En palassrevolusjon i Russland for 250 år siden, reddet kanskje Danmark-Norge? I 1762 lå det an til at kong Frederik Vs rike kunne utsettes for den verst tenkelige katastrofe, en allianse mellom det mektige Russland og den evige fienden, det hertugdømmet Holstein-Gottorp nede ved Danmarks sydgrense.

Det var nemlig det som skjedde da keiserinne Elisabeth døde rett over nyttår i 1762. Hennes arvtager på Russlands trone ble nevøen, ingen andre enn holstein-gottorperen Peter. Han var også grandnevø av selveste Carl XII og nærte et nedarvet hat mot Danmark. Som tsar kunne han sette inn Russlands enrome armé mot denne arvefienden.

Peter IIIs maktovertagelse bragte store politiske og militære forandringer. Europa hadde i flere år vært revet opp av en voldsom krig, Syvårskrigen. Her hadde Russland lenge ligget i krig med Preussen. Peter hadde derimot andre planer, og et godt forhold til sin tyske nabo. Han sluttet fred. Han ville heller knuse Danmark, og vinne Slesvig til sitt gottorpske hjemland. I juni sendte han derfor 40.000 russiske tropper til Pommern, klare til å invadere Danmarks sydgrense.

Frederik V
Ikke på over førti år hadde krig truet Danmark. Nå sto statens eksistens igjen på spill. Det gamle holstein-gottorpske problem i syd var farligere enn noensinne - den lille hertugen var blitt keiser over verdens største rike. Store danske troppestyrker ble sendt til sydgrensen. Hele 27.000 mann ble liggende i Holstein under ledelse av den fransk-fødte danske feltmarskalk Claude Louis de St Germain. Av disse var en stor kontingent utskrevet fra Norge. Det var en av de få ganger, og en av de største mobiliseringer av norske bondesoldater noensinne. Kanskje måtte de kjempe mot de krigsvante russerne?

Det kom aldri til krig i Holstein i 1762. Den 17. juli samme år, bare litt over et halvt år etter at han steg opp på tronen, var tsar Peter død. Et kupp, en palassrevolusjon, avsatte keiseren, og sto trolig bak mordet på ham. Trolig sto grupperinger i keiserens egen garde og hans keiserinne bak kuppet. Det var da også hun som overtok makten i Russland etter sin mann. Hun var også tyskfødt, og skulle bli en de mest markante russiske herskere noensinne - Catharina den Store. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar