lørdag 29. juni 2013

Monsigneur Monsigny

Pierre-Alexandre Monsigny var sammen med André Grétry og Francois-André Philidor en foregangsmann for den nye operagenren som vi i dag kjenner som opéra-comique. Komisk opera, med inspirasjon fra den italienske buffaen, og i sterk kontrast til den franske barokkoperaen i tradisjonen etter Lully og Rameau, ble svært populær i Frankrike mot slutten av 1700-tallet.

Monsigny ble født allerede i 1729, under relativt enkle kår. Musikken bragte ham derimot til Paris. Etter å ha sett en oppsetning av Pergolesis La Serva Padrona her i 1752, ble det klart at musikken og komponeringen skulle bli hans vei gjennom livet, og han ble snart ansatt som musiker ved Paris-operaen. Noen år senere skrev han sin første opera, Les aveux indiscrets (1759), og i tiårene som fulgte kom stadig nye.

Glemt er nok de fleste av operaene hans i dag, som så mange av verkene til dem jeg skriver om her. Le Deserteur som han skrev i 1769 er et unntak, og den var en stor suksess i samtiden. Operaen var med å legge grunnen for opera comique-genren. Den ble også populær og spilt utover Frankrikes grenser. I 1787 ble den sågar satt opp i den nye verden, i New York, og ble jevnlig fremført til begynnelsen av forrige århundre.

Monsigny ble en aktet person i det franske musikkmiljøet. Revolusjonen farte ille med ham, som med så mange av hans like. Like fullt ble han igjen æret under Napoleons nye regime. I 1817 døde han.


tirsdag 11. juni 2013

Stemmeberettigede ere

Frederikke Marie Qvam
Så er det på dagen 100 år siden Stortinget vedtok allmenn stemmerett. En kamp som hadde pågått i flere tiår var fullendt. Endelig kunne alle kvinner, uavhengig av inntekt, formue eller ektemann, avgi sin stemme ved stortingsvalg. Det var en milepæl i historien om det norske demokratiet som var passert.

Slik lyder den nye grunnlovsparagraf 50, som Stortinget enstemmig vedtok den 11. juni 1913:


Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der.


Tillykke med dagen!