mandag 18. juni 2012

Mr Madison's War

James Madison (1751-1836)
På dagen i dag, for to hundre år siden, signerte USAs fjerde president, James Madison, krigserklæringen mot Storbritannia. Den hadde tidligere blitt på dagen blitt oversendt ham fra Kongressen. Krig med den gamle kolonimakten var et faktum, og skulle var i over to år. Allikevel ble denne såkalte "War of 1812" en krig som knapt avgjorde noen ting.

Krigserklæringen og de flere timer lange forhandlingene som hadde pågått i Kongressen, viste et splittet politisk USA. Da man endelig hadde votert, viste utfallet at ikke fullt to tredjedeler av delegatene var for krig. Hele Føderalistpartiet stemte mot. Dette var "Mr. Madison's War". Den splittet også USA geografisk, siden store deler av New England nektet å delta i krigsoperasjonene som fulgte.

Årsaken til at krigen ble erklært var britenes praksis med å bringe opp amerikanske skip, gjennomføre ransakelser og enda verre - tvangsinnrullere amerianske sjøfolk til britisk marinetjeneste. Iallfall var det det den amerikanske propagandaen tilsa. På tross av sterke protester, fortsatte The Royal Navy med dette, og USA erklærte sin første krig. Ønsket om å fullføre revolusjonen, og erobre Kanada, var nok heller ikke fremmed for haukene som kjempe for en krig.


onsdag 13. juni 2012

Schikaneders teater

Theater an der Wien. Fasaden på begynnelsen av 1800-tallet.
Det er mange byer jeg er glad i. En av dem er Wien. Den gamle keiserhovestaden, med sitt rike kulturliv, appellerer til meg. At jeg også har en uttalt pasjon for 1700-tallets operaer, det være seg av Mozart eller Salieri, hjelper jo også på mine følelser for denne byen.

At mitt favoritteater i Wien, eller skal jeg si operascene, feirer år i dag, kan jeg ikke la være å nevne. Den 13. juni i 1801 var nemlig åpningsdagen i Theater an der Wien - teateret ved bredden av elven Wien. Mannen som sto bak teateret var ingen ringere enn Emanuel Schikaneder, han som skrev librettoen til Mozarts Tryllefløyten. Schikander var en svært vellykket impressario, og hadde tjent en formue på å sette opp folkelig musikkteater, lystspill og annen underholdning i Wien. I 1801 skulle det nye, strålende teateret åpne. Suksessen fra Tryllefløyten hadde gitt ham økonomisk rom til å bygge det.

Åpningsforestillingen var den heroiske operaen "Alexander" av den i dag ganske ukjente komponisten Franz Teyber. Mer kjent er nok Beethovens fire symfonier (den andre, tredje, femte og sjette) som alle fikk sine uroppførelser i teateret i årene fra 1804 til 1808. Det fikk også Johann Strauss' lystige operette Die Fledermaus eller Flaggermusen i 1874.

"Papageno Tor". Teaterets grunnlegger, Schikaneder som Papageno
hans og Mozart Tryllefløyten fra 1791.
I dag er Theater an der Wien en av Wiens viktigste opera og teaterscener. Oppsetningene er ofte moderne i formen, selv om mange av operaene er gamle. Kvaliteten er også høy - svært høy. Skal du til Wien, og som meg er interessert i musikkteateret og dets tradisjoner, vil jeg anbefale på det aller varmeste en tur til dette fantastiske, gamle teateret - ved det som engang var Wiens elvebredd.

Emanuel Schikaneder spilte den aller første Papageno. Her fra filmen "Amadeus" fra 1984:

Johann Strauss' operette Flaggermusen ble også første gang satt opp på Theater an der Wiens scene: