mandag 18. juni 2012

Mr Madison's War

James Madison (1751-1836)
På dagen i dag, for to hundre år siden, signerte USAs fjerde president, James Madison, krigserklæringen mot Storbritannia. Den hadde tidligere blitt på dagen blitt oversendt ham fra Kongressen. Krig med den gamle kolonimakten var et faktum, og skulle var i over to år. Allikevel ble denne såkalte "War of 1812" en krig som knapt avgjorde noen ting.

Krigserklæringen og de flere timer lange forhandlingene som hadde pågått i Kongressen, viste et splittet politisk USA. Da man endelig hadde votert, viste utfallet at ikke fullt to tredjedeler av delegatene var for krig. Hele Føderalistpartiet stemte mot. Dette var "Mr. Madison's War". Den splittet også USA geografisk, siden store deler av New England nektet å delta i krigsoperasjonene som fulgte.

Årsaken til at krigen ble erklært var britenes praksis med å bringe opp amerikanske skip, gjennomføre ransakelser og enda verre - tvangsinnrullere amerianske sjøfolk til britisk marinetjeneste. Iallfall var det det den amerikanske propagandaen tilsa. På tross av sterke protester, fortsatte The Royal Navy med dette, og USA erklærte sin første krig. Ønsket om å fullføre revolusjonen, og erobre Kanada, var nok heller ikke fremmed for haukene som kjempe for en krig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar