lørdag 4. januar 2014

Musikk ved nasjonens skapelse

Hva er lyden av 1814? I dette grunnlovsjubileets år bør man også stille seg det spørsmålet. Nå var det selvsagt mye lyd i 1814 som i alle andre år. Under riksforsamlingen på Eidsvoll var det garantert masse lyd. Krangel, patriotiske utbrudd, utskjelling og dannende diskusjoner. På sommeren brøt det ut krig. Det betød masse lyd. Men hva er det da jeg mener med spørsmålet?

Tankene mine går nemlig til et helt spesielt musikkverk. For noen år siden ble jeg nemlig oppmerksom på musikken som ble fremført under den store feiringen i Vor Frelsers Kirke, Christianias domkirke, den dagen Christian Frederik vendte i triumf tilbake fra Eidsvoll til sin nye hovedstad. Den nyutropte kongen gjorde sitt inntog i byen den 22. mai, neppe tilfeldig valgt, ett år etter ankomsten i 1813. Borgernes mottagelse, og festlighetene i etterkant er godt beskrevet. Kongens hjemkomst gjorde selvsagt et uutslettelig inntrykk på byens befolkning, og ikke minst de som fikk være med om den store festgudstjenesten i domkirken. Den må ha vært svulstig, med store patriotiske og nasjonale undertoner, selv om biskop Bechs preken skal ha vært både lang og søvndyssende.

En festgudstjeneste, en messe til det nye Norges ære, og en takksigelse til Gud. Det var det den var, og den måtte akkopagneres med musikk. Hva ble fremført? Et oratorium. Friedrich Ludwig Aemilius Kunzens storslåtte "Skabningens Halleluja", med tekst av den store danske poeten Jens Baggesen. Det var en hyllest, et halleluja til den nye nasjonen.  

Oratoriet var blitt uroppført i København i 1797, ble raskt populært og spredte seg til mange deler av det danske imperiet. Så også til Christiania. Her hadde det blitt fremført flere ganger, og var således kjent både for byen menighet, biskopen og domkirkens øvrige geistlighet som skulle planlegge festgudstjenesten for kongen, grunnloven og nasjonen. 

Verket er jo storslått og vakkert, men kanskje lå det også en dypere symolikk i det? Kan det være at valget av nettopp "Skabningens Halleluja" skulle henvise på det nye Norge? Denne festgudstjenesten i domkirken var jo også najonenes hyllest til den nye kongen, til konstitusjonen, og det nye selvstendige Norge. Så ble da kanskje valget av Kunzen og Baggesens vakre oratoium et hallejula, en hyllest for det nye Norges "skabning"?

Klikk deg inn på Spotify og lytt til det mektige verket (i tysk versjon):
Various Artists – Das Halleluja der Schopfung (The Hallelujah of Creation): Brich, natur, in Loblied aus (Chorus, Soli)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar