tirsdag 15. januar 2013

Sammartini

For hundre år siden ble musikken til en av 1700-tallets utallige italienske komponister gjenoppdaget. Komponisten var Giovanni Battista Sammartini. Som så mange andre av italienerne jeg omtaler i denne bloggen, er han lite kjent i dag, og altså fullstendig glemt i nesten halvannet hundreår etter sin død 15. januar 1775. Men han er verdt å lytte til.

Sammartini var ikke ubetydelig i sin samtid. Han levde og virket i Milano. Gjennom sine omkring 450 verk, hvorav fire operaer og sytti symfonier, ble hans navn kjent også utenfor Milanos grenser. Han ble satt pris på av flere av samtidens, og for etteriden langt større navn, som Gluck, Johann Christian Bach, Luigi Boccherini og ikke minst Wolfgang Amadeus Mozart. Det var særlig innenfor symfoniens genre at Sammartinis komposisjoner gjorde seg bemerket, og hans stil - en galant sådan - pekte fremover mot århundreskiftet.

Og hvordan høres Sammartinis musikk ut? Her er som vanlig et par eksempler:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar