søndag 13. januar 2013

Grunnlovens fedre

Christian Magnus Falsen
I 1830, på akkurat denne dagen, døde mannen som mer enn noen har blitt sett på som vår norske grunnlovs far. Christian Magnus Falsen var juristen og sorenskriveren som fremla det mest fullverdige utkast til en konstitusjon i forkant av forhandlingene på Eidsvoll våren 1814. Men Falsen var ikke alene om det.

Johan Gunder Adler
Johan Gunder Adler er den andre, noe mer ukjente far til Eidsvoll-grunnloven. Adler kom til Norge først i 1812, da han overtok en stilling som lektor ved skolen "Christian Augusts Minde" i Fredrikshald. Sammen med Falsen, og inspirert av både de amerikanske og franske konstitusjonene, fremmet han sitt "Udkat til en Constitution for Kongeriget Norge". Gjennom forhandlingene som foregikk på Eidsvoll i april og mai ble forslaget gjennomgått, og tilpasset det forsamlingen ønsket. Men den 17. mai 1814 ble det endelige forslaget, som hadde blitt vedtatt av dagen før, lagt frem for Christian Frederik. Norge hadde fått sin grunnlov. 

Og det er de to mennene, Adler og Falsen, vi i stor grad kan takke for det.

Og litt musikk i tidens ånd - "Norges Skaal":

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar