fredag 28. januar 2011

Paris har falt!

Det kunne iallfall de preussiske generalene melde hjem til Berlin den 28. januar 1871. Den mer enn fire måneder lange beleiringen av Frankrikes hovedstad var over, og med det var den tysk-franske krig i praksis over. En av Europas største byer, hovedstaden i det franske keiserriket, hadde falt til de samlede tyske styrkene. Det var en enorm prestisjeseier for den preussiske kansler Otto von Bismarck, og ledet frem til samlingen av Tyskland. I det store bildet ledet denne dagens hendelser også frem mot 1900-tallets katastrofale verdenskriger.

De franske troppene inne i Paris, flere hundre tusen mer eller mindre regulære og irregulære tropper, forsøkte gjentatte ganger å bryte seg ut gjennon de massive preussiske linjene. Det siste forsøket ble foretatt vest for byen den 19. januar 1871, men uten hell. Interne stridigheter i den tyske overkommandoen hadde lenge forhindret større bombardement av byen, i frykt for store sivile tap. Men da rikskansler Bismarck endelig fikk sin vilje gjennom, og det massive beleiringsskytset ble rettet inn mot byen den 25. januar, skulle det bare gå et par dager før franskmennenes motstandvilje endelig var knekt.
Brandenburger Tor illuminert
etter seieren ved Sedan i 1870

På dagen i dag, for 140 år siden, fikk altså general Joseph Vinoy den lite misunnelsesverdige oppgaven å overgi Frankrikes hovedstad til preusserne. Et par måneder senere ble styret av Paris overtatt av den berømte Paris-kommunen, men se det er annen historie...  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar