torsdag 12. april 2012

Fort Sumter

Bombardementet av Fort Sumter
Charlestons havnebasseng, en tidlig morgen, den 12. april 1861. Begivenhetene i dagen som fulgte skulle bli skjellstettende for USA. Den konstitusjonelle og unionelle krisen som i flere måneder hadde lammet de engang forente statene, skulle denne dagen føre til åpen konflikt. Krig.

Halv fem om morgenen startet en heftig ildgivning fra flere kanonbatterier inne på land. Deres mål var det kompakte kystbatteriet som lå på en holme midt ut i havnebassenget. Fort Sumter var oppført i etterkant av krigen i 1812 mot Storbritannia, og skulle beskytte South Carolinas viktige havneby Charleston mot angrep fra sjøen. Det var ikke bygd for å motstå et bombardement fra landsiden.

Major Robert Anderson
Kommandant på fortet i 1861 var major Robert Andreson. Han var selv fra sørstatene, men beholdt lojaliteten mot unionen. Det var major Anderson som skulle få den tvilsomme gleden å bli den aller første som måtte motstå et angrep under den amerikanske borgerkrigen.

Angrepet på Fort Sumter ble ikke langvarig. Allerede dagen etter, den 13. april, firte Anderson det amerikanske flagget fra sitt fort, og garnisonen evakuerte ombord på skipet Star of the West som var sendt sørover med forsyninger til det utsatte fortet.

Flagget heises igjen 14. april 1865
Begynnelsen på den amerikanske borgerkrigen, den blodigste konflikt i USAs historie, ble ikke noen blodig affære. Vel og merke ble en sørstatssoldat drept av en eksploderende kanon. De ble også to nordstatssoldater, men ikke under angrepet. Etter overgivelsen beordret major Anderson en hundre-skudds salutt. På det 47. skuddet eksploderte kanonen. De døde skulle bli så altfor mange i årene som fulgte.

Den 14. april 1865, fire år etter at fortet ble overgitt, kunne Anderson igjen stige i land på det da sønderskutte fortet. Flagget som ble firet i 1861, ble igjen heist over Charlestons havnebasseng. Det var en stor seier for unionen. Men gleden man følte her, fikk et alvorlig tilbakeslag. Samme dag ble nemlig president Abraham Lincoln skutt og drept i Ford's Theatre i Washington DC. Det ble en dramatisk slutt på en dramatisk krig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar