søndag 14. juli 2013

Prise de la Bastille

Det er ikke noen hvilken som helst dag. Det er den 14. juli. Dagen for stormen på Bastillen. Begynnelsen på den franske revolusjon. Begynnelsen på slutten for Europas mektigste monarki. Dette var det gamle regimets undergang. Det er Frankrikes nasjonaldag.

Hvor ulykksalig og grotesk denne revolusjonen skulle komme til å bli, er dette utvilsomt en av historiens og menneskehetens virkelig betydningsfulle øyeblikk. Menneskets frihet, rettigheter, likhet, brorskap, demokrati. Den moderne verden begynte med stormen på en middelalderborg, et ganske forsvarsløst fengsel i Paris den 14. juni 1789.

Liberté, egalité, fraternité!

Carl Ditters von Dittersdorfs symfoni i C-dur: "La Prise de la Bastille":


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar