mandag 2. mai 2011

Kong James' bibel

Det har vært ganske stille fra den gamle by en stund - iallfall på bloggfronten. På tross av det håper jeg at min trofaste, om enn lille, leserskare ikke har gitt opp, og ser frem til nye innlegg. Jeg håper det kan bli hyppigere og flere i tidene som kommer.

Derfor kan det være passende å ta tråden opp igjen med å markere en av verdenshistoriens viktigste tekster - en bok som i dag fyller 400 år. Bibelen. Nå er vel og merke Den hellige skrift langt mer enn 400 år. Men boken som er fire sekler gammel på denne dag, er den første utgave av King James's Bible. Den ble trykt av Robert Baker, kongelig mestertrykker i London, og kom ut i en storslagen folioutgave. Det hadde funnes engelske oversettelser tidligere, men dette var en påkostet, og politisk motivert nyoversettelse. Problemer med tidligere engelske oversettelser var forsøkt rettet opp, og arbeidet med den nye utgaven hadde holdt på siden 1604, da den nye kong James I sammenkalte lederne for det anglikanske kirken, puritanere og seg selv til slottet Hampton Court. Her startet de å diskutere den ny bibeloversettelsen, og det ble arbeidet flittig i årene som fulgte. Den 2. mai 1611 kunne den slippes på markedet. 

Kong James I
King James's Bible har hatt enorm betydning for det engelske språk. Bibeltekstene som på nytt var blitt oversatt til engelsk, Det nye testamentete fra gresk og Det gamle testamente fra hebraisk, har en stor poetisk verdi i seg selv. Selv om bibelen også har blitt revidert i senere hundreår, fikk 1611-versjonen stor utbredelse. Den standardisering av språket og bruken av ord og vendinger vi finner i den, har vært viktige faktorer i senere tiders bruk av det engelske språk. Sammen med utgivelser av William Shakespears verker, har nettopp denne bibeloversettelsen vært viktig og ledet frem til det engelske språk av i dag - det eneste virkelige verdensspråk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar